MAQSADI

Markaziy Osiyo mamlakatlarida bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali iqtisodiyotning o'sishiga hissa qo'shish

KUTILAYOTGAN NATIJALAR

  - oliy o'quv yurtlarining kelajakdagi muammolarga tayyorligini, ayniqsa, ularda tadbirkorlik va innovatsion muhitni qo'llab-quvvatlash - hamkor mamlakat OTMlarida tadbirkorlik ta'limi va ko'nikmalarini rivojlantirish - hamkor mamlakat OTMlarida karyera, ish bilan ta'minlash va korxona xizmatlarini yaratish va takomillashtirish - OTMlarning keng iqtisodiy va ijtimoiy muhit bilan munosabatlarini mustahkamlash

DIQQAT MARKAZIDA

- inson resurslarini rivojlantirish - mehnat bozorlarining mustahkamligini oshirish

 

VAZIFALAR

Jamiyatda oliy ta'lim sohasini keng miqyosda rivojlantirish: universitet - korxona hamkorligi. TRIGGER – Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonni rivojlantirishga qaratilgan loyiha bo’lib, ko’plab xorijiy mamlakatlar jalb etilgan. TRIGGER: - talaba amaliyot dasturlari - tadbirkorlik -bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishi qo'llab quvvatlaydi.