Rekvizitlar

Rekvizitlar

Jizzax politexnika instituti rekviziti

Rekvizit (byudjet)

Rekvizit (byudjet)
Qiymati
1 Hisob raqami

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G’aznachiligi x/r
h/r: 23402000300100001010

2 INN

201122919

3 MFO

00014 (XKKM Markaziy bank)

4 ShXR

100010860084017094100079001

5 INN

201672757

6 OKONX

92110

Rekvizit (kontrakt)

Rekvizit (kontrakt)
Qiymati
1 Hisob raqami

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G’aznachiligi x/r
h/r: 23402000300100001010

2 INN

201122919

3 MFO

00014 (XKKM Markaziy bank)

4 ShXR

400910860084017950100079001

5 INN

201672757

6 OKONX

92110

Rekvizit (rivojlantirish jamg’armasi)

Rekvizit (rivojlantirish jamg’armasi)
Qiymati
1 Hisob raqami

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G’aznachiligi x/r
h/r: 23402000300100001010

2 INN

201122919

3 MFO

00014 (XKKM Markaziy bank)

4 ShXR

400110860084017950100079001

5 INN

201672757

6 OKONX

92110